De Bierminners en de media

Het artikel opent zich als je er op klikt!

DE BIERMINNERS vzw SCHENKEN € 250 AAN DE

WAASMUNSTERSE VERENIGING SAMANA!


Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bierminners dit jaar werd er een omhaling gedaan voor 'het goede doel'! Er werd niet minder dan € 250 opgehaald, een bedrag dat geschonken werd aan de Waasmunsterse vereniging 'Samana ' beter gekend onder de vorige naam 'Ziekenzorg'!

Ziekenzorg Waasmunster zet zich voornamelijk in voor langdurig zieken, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers.

Zo organiseert Ziekenzorg Waasmunsters regelmatig bijeenkomsten waar de zieken en zorgbehoevenden de mogelijkheid krijgen om met lotgenoten in contact te komen tijdens een pannenkoekenfeest met lichtmis of op andere feestdagen. Ook wordt er  gezorgd voor een bloemetje of plantje op verjaardagen of een mooie verjaardagskaart! En zo zijn er nog vele andere activiteiten zoals een regelmatig bezoek aan bedlegerige zieken, enz...

Het bestuur van de Bierminners  vindt dan ook dat onze cheque aan Ziekenzorg meer dan goed besteed zal worden en hun verdere werking zeker zal ondersteunen !


Erwin Verdurmen

Voorzitter ' De Bierminners v.z.w.'


Foto's Paul Van Damme


Het Laatste Nieuws 21-08-2015

Het Laatste Nieuws 23-05-2015

Het Nieuwsblad 05-04-2014

Het Laatste Nieuws 03-04-2014

Het Nieuwsblad 10-03-2012